Visselblåsning

Visselblåsning hos oss på Parsteel.

Visselblåsning handlar om att identifiera och upptäcka missförhållanden på arbetsplatser. Enligt det nya regelverket har vi satt upp en policy och kanal för att anställda och andra berörda helt anonymt ska ges möjlighet att rapportera om missförhållanden. En visselblåsning kan t.ex. vara olagliga eller oetiska ageranden på arbetsplatsen som är av ett allmänt intresse.

För att uppfylla regelverket kring visselblåsning har vi upprättat en kanal som tillhandahålls av Tissla AB, en extern samarbetspartner. Vi har publicerat vår fullständiga policy och visselblåsarkanal påföljande webblänk: https://report.tissla.se/sv/organization/parsteel

Visselblåsarkanalen

Förhoppningen med vår visselblåsarkanal är att kulturen stärks samt att allvarliga problem och missförhållanden upptäcks i tid. Den här kanalen ersätter inte rapporteringar till din närmaste chef, utan är ett komplement för att vidare stärka en kultur med högt i tak.

Produktion & service