Svensktillverkade produkter i plåt, stål och aluminium - från Åmål i norra Dalsland!

Effektiva maskiner och ett brett utbud av tjänster

Vår kärnverksamhet är svetsning men vi har även satsat stort på effektiva maskiner för ämnes- och komponentframtagning. Vi sågar, laserskär, bockar, svarvar och fräser fram komponenter som i många fall svetsas samman till en komplett produkt. 

Tillsammans med våra lokala samarbetspartners ombesörjer vi elförzinkning, varmförzinkning, våtlackering och pulverlackering. Efter många år i branschen har vi lärt oss hur produkten ska utformas för att resultatet av ytbehandlingen ska få högsta möjliga kvalitet.

Efter ytbehandling behöver produkten ibland efterbehandlas, det gäller speciellt efter varmförzinkning. Här kan det till exempel handla om att vi slipar vassa kanter, borrar ur hål och rensar gängor. På vår logistikavdelning monterar och lagerför vi produkterna fram till leveranstillfället.

Ett nytt bolag med starka traditioner

Parsteel AB är ett nybildat bolag med säte i Åmål. Bolaget kom till 2021 genom en sammanslagning av Nilssons Plåtindustri AB och Åmåls Stålkonstruktioner AB, två anrika bolag som levererat gedigna hantverk under flera decennier. 

Nilssons Plåtindustri AB hade sitt ursprung i Samhall Erress och bedrev från början trä- och metalltillverkning i Säffle. Bolaget övergick senare i privat regi och förvärvades i början av 2000-talet av familjen Nilsson. Under senare år har verksamheten varit fokuserad på legotillverkning av produkter i plåt, rör och profiler. 

Familjeföretaget ÅSAB, Åmåls Stålkonstruktioner AB, grundades redan 1968 och har varit väl känt för sin yrkesskickliga personal. Tillverkningen har främst varit inriktad mot bärande stålkonstruktioner, men tack vare den breda kompetensen och långa erfarenheten har man kunnat hantera i stort sett alla typer av uppdrag inom stål- och plåtbearbetning.

Bortsett från att arbetet bedrivits på olika orter har det funnits flera viktiga gemensamma nämnare i bolagen. Exempelvis har maskinparken varit likvärdig och de har också verkat inom samma branscher, med flera gemensamma kunder.

Under 2020 får de båda bolagen delvis nya ägare. Den tidigare delägaren Christer Lundquist förvärvar hela Nilsson Gruppen från familjen Nilsson tillsammans med sin nya kompanjon Peter Carlsson. Samtidigt sker en omstrukturering av företagsgruppen som innebär att verksamheten inom Nilssons Plåtindustri AB flyttas till Åmål. Ett annat resultat av förändringen är att ÅSAB:s verksamhet inrangeras i Nilsson Plåtindustri AB. I samband med flytten sker en omfattande upprustning och anpassning av lokalerna i Åmål. Det sker även en uppgradering och modernisering i flera delar av maskinparken.

Sammanslagningen har skapat ett starkt och konkurrenskraftigt företag med bred kompetens och en flexibel maskinpark. I det nya företaget står medarbetarna redo och väl rustade att möta kundernas behov, nu och i framtiden. Med fingrarna på kundens puls kommer bolaget att fortsätta upprätthålla den välkänt höga servicenivån som funnits i de tidigare bolagen. De goda traditionerna och det förstklassiga hantverket lever vidare under ett nytt namn.

Lång erfarenhet och bred kompetens

Inom Parsteel AB finns en gedigen erfarenhet av legoarbeten och listan över våra uppdragsgivare har hunnit bli lång. Bland många exempel kan vi nämna vår legotillverkning för gruvindustrin. Vi har även utfört legoarbeten inom buss- och maskintillverkning.

Genom åren har vi utvecklat ett stort kontaktnät av leverantörer av stål/plåt, bearbetning och ytbehandling. Det gör oss till en stark och komplett partner att jobba med.

Känns vi som en bra partner?

Produktion & service