Plåtbearbetning

Vi erbjuder en rad olika tjänster inom plåtbearbetning – exempelvis laserskärning och bockning. Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Laserskärning

Parsteel AB strävar ständigt mot en allt säkrare arbetsmiljö. Genom ett aktivt och väl fungerande arbetsmiljöarbete ska risken för ohälsa och olycksfall hållas så låg som möjligt. Målet är en sund och säker psykisk, social och fysisk arbetsmiljö där varje medarbetare har ett personligt ansvar och följer gällande rutiner och instruktioner.

Plåtbockning

I vår kantpressningsavdelning har vi tre moderna kantpressar från Bystronic. En Xpert med en presskraft på 200 ton/3 meter, en Xpert med 150 ton/3 meter meter samt en mindre Xpert med 40 ton/1 meter. Den hydrauliska verktygslåsningen kortar ställtiderna till ett minimum.

I beredningen använder vi oss av en mjukvara där vi importerar detaljen som 3D-modell och simulerar bockningsprocessen. Utifrån valda verktyg görs det en utbredning som skickas vidare till mjukvaran för lasern. Detta arbetssätt kortar ställtiderna och minimerar behovet av att skära fram extra provbitar till kantpressen.

Rörbockning

Vi har flera rörbockningsmaskiner och kan bocka rör från 12 till 48 mm.

Produktion & service